Utredningar av vålds- och sexualbrott mot barn (2016)

Utredningar av vålds- och sexualbrott mot barn (2016) – Jag är en av författarna till denna bok och leverantör

I den här boken har samlats de utmärkande dragen i brottsutredningen av vålds- och sexualbrott mot barn i alla olika skeden i förundersökningen. Boken är i första hand avsedd som lärobok i polisens grundutbildning och fortbildning, men fungerar också som guide för poliser som utreder dessa fall. I boken repeteras inte alla åtgärder som i regel hör till brottsutredningar, utan frågor som man bör fästa speciell uppmärksamhet vid lyfts fram i utredningar av våldsbrott mot barn.

Pääset teokseen tästä:https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/121729/Oppikirjat_25_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

%d bloggaajaa tykkää tästä: