Kommentaarit (2014/2015, PolL, ETL ja PKL)

Poliisin toimintaa sääntelevän 2014 kokonaisuudistuksen kommentaarit

  • Esitutkintalaki – Kommentaari (2014) – Olen teoksen yhtenä kirjoittajana ja toimittajana
  • Pakkokeinolaki – Kommentaari (2014) – Olen teoksen yhtenä kirjoittajana ja toimittajana
  • Poliisilaki – kommentaari (2015) – Olen teoksen yhtenä kirjoittajana ja toimittajana

Esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin toimivaltuuksia sääntelevät normit muuttuivat vuoden 2014 alusta. Uusissa laieissa viranomaisten toimivaltuudet on säännelty entistä yksityiskohtaisemmin, täsmällisemmin ja kattavammin.

Teokset ovat perusteellinen esitys uuden 1.1.2014 voimaan tulleen lainsäädännön säännöksistä. Kommentaariteoksien rakenne noudattelee täysin poliisilain rakennetta ja kukin pykälä käsitellään yksitellen. Lisäksi teoksissa on lainvalmistelutöistä puuttumaan jääneet rinnakkaistekstit, joista lukijan on helppo tehdä havainnot siitä, miten lainsäädäntö on muuttunut.

Teokset ovat päivitettävänä.

Tähän esitutkintalain kommmentaaarin vuoden 2014 painokseen pääset tästä: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/86666/Oppikirjoja_21_esitutkintalaki_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tähän pakkokeinolain kommentaarin vuoden 2014 painokseen pääset tästä: painhttps://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/86689/Oppikirjoja_22_pakkokeinolaki_WEB.pdf?=

Tähän poliisilain kommentaarin vuoden 2015 painokseen pääset tästä: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/86690/Oppikirjoja_23_poliisilaki.pdf?sequence=1&isAllowed=y

%d bloggaajaa tykkää tästä: