Huomionosoituksia

Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan ansioristi

Olen erittäin otettu ja kiitollinen, että Tasavallan Presidentti on antanut minulle 6.12.2022 Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan ansioristin.

Poliisin hopeinen ansioristi

Olen erittäin iloinen, että olen saanut Poliisin ansioristin vuonna 2014.

Tunnustuksena poliisin hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä Sisäministeri Päivi Räsänen ja Poliisiylijohtaja Mikko Paatero ovat Helsingissä 19. päivänä elokuuta 2014 myöntäneet Satu Sisko Sinikka Rantaeskolalle Poliisin ansioristin.

Opettaminen on lähellä sydäntäni. Siksi tämä poliisin kouluttamiseen liittyvä kunniamerkki on minulle erittäin arvokas.

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu opetukseni sisällöstä

Oikeustoimittajat ry antoi minulle vuonna 2013 sumuverhopalkinnon. Kysymys oli siitä, että oikeustoimittajien mielestä opetan poliiseja väärin. Kysymys oli yksityiskohdiltaan siitä, sovelletaanko poliisissa julkisuuslain muita salassapitokohtia kuin esitutkinta- ja syyteharkinta-aineiston salassapitosäännöstä.

Palkinnon uutisoinnin jälkeen joku kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka totesi ratkaisussaan, ettei opetukseni sisältöä koskeva kantelu antanut aihetta toimenpiteisiin.

Edellytän poliisin noudattavan lainsäädäntöä myös julkisuuslain osalta, kuten kaikessa muussakin toiminnassa. Korostan tätä opetuksessa, koska poliisin tulee toisten toimien lainmukaisuutta valvoessaan toimia myös itse lain velvoitusten mukaan.

Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu julkisuuslain soveltamisesta

Oikeustoimittajat ry kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle vuonna 2020 samasta asiasta.

Eduskunnan oikeusasiamies antoi ratkaisun, jossa todetaan, että myös muiden salassapitokohtien soveltaminen poliisin toiminnassa on lain ja oikeuskäytännön mukainen menettely, eikä poliisin lain tulkintaa voida moittia sellaisena kuin se on julkisuuskäsikirjassa (julkaistu vuonna 2019).

Voit tutustua eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuun kokonaisuudessaan tästä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu julkisuuslain soveltamisesta

Samoin korkein hallinto-oikeus katsoi ratkaisussaan 26.2.2021, että rikosasian esitutkintapöytäkirjaan sovelletaan esitutkintaviranomaisessa arkaluonteisia tietoja rikosasiassa koskevan salassapitokohdan (julkisuuslaki 24.1 § 26 kohta) lisäksi myös henkilökohtaisia olosuhteita koskevaa kohtaa (julkisuuslaki 24.1 § 32 kohta).

Voit tutustua korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun kokonaisuudessaan tästä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: