Esittelyni

Tervehdys!

Olen työskennellyt erilaisissa lakimiehen tehtävissä

  • Tuomioistuimessa käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa
  • Syyttäjälaitoksessa
  • Asianajotehtävissä
  • Muissa lakimiestehtävissä kuten pankissa
  • Opetustehtävissä

Väittelin aiheesta Asianomistajan yksityiselämän suoja rikosprosessissa vuonna 2021 ja sain dosentin arvoniemen vuonna 2022.

Minulle on tutkimustyön ja aikaisempien moninaisten työtehtävien vuoksi muodostunut selkeä kuva siitä, miten poliisin toimintaa voidaan koulutuksella kehittää, että se vastaisi rikosprosessin tarpeita esitutkinnan jälkeen.

Rikosasia tulisi valmistella esitutkinnassa siten, että pääkäsittely voidaan toteuttaa yhtäjaksoisesti. Esitutkinnassa rikosepäily tulee selvittää asian laadun edellyttämällä tavalla (ETL 1:2):

  • Epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat.
  • Mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöön panemiseksi.
  • Asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan.
  • Suostuuko asianomistaja ja aikooko rikoksesta epäilty suostua asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa ns. kirjallisessa menettelyssä.

Rikosprosessioikeus onkin vastuualueeni Poliisiammattikorkeakoulussa, jossa toimin yliopettajana. Nämä sivut ovat kuitenkin omani – vapaa-ajan harrastuksiini liittyvät.

%d bloggaajaa tykkää tästä: